Nazorg documentaire: Stemmen van Naoorlogse generaties.
Hoe oorlog en koloniaal verleden doorwerken

Na het bekijken van de film kan het thema, de beelden, de woorden onverwacht iets teweeg brengen bij u als kijker.
U zou vragen kunnen hebben over herinneringen die getriggerd worden of u wilt gewoon uw verhaal kwijt bij een professional of instantie die uw verhaal ook begrijpt.

Wij hebben terugkoppeling gekregen van zorgprofessionals en het publiek die de film hebben gezien en het is goed om te weten dat er hulp geboden wordt waar behoefte naar is. Veel mensen weten ook niet dat dit vaak kosteloos kan.
Daarvoor hebben we verschillende verwijzingen naar instanties om u een idee te geven waar u kunt beginnen als u meer daarover wilt weten:

Nazorginstanties

Nederlands Veteraneninstituut en Stichting Pelita

Ervaart u problemen in uw huidige functioneren als gevolg van oorlogs-en geweldservaringen van uzelf of van uw ouders? Gelukkig heeft niet iedereen problemen, maar als dat wel het geval is dan verzorgt het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn maatschappelijk werk voor mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u zich aanmelden bij Stichting Pelita. Wij zorgen er dan voor dat u in contact komt met een van hun maatschappelijk werkers.

Meer informatie

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Naoorlogse generaties WO2

Impact van de oorlog van ouder op kind.

Meer Informatie

Sinaï Centrum

Meer informatie.

Uw reactie op de documentaire

Wat vond u van de Docu?

Hoewel wij bij alle voorstellingen aanwezig waren en een nagesprek verzorgden, wilt u misschien nog wat aan ons kwijt. 

Waar draait de docu nog meer?

De lijst waar de voorstelling nog meer te zien is vindt u hier: 

Ik ben omdat zij waren

Titelsong door Esmay Usmany

Boeken reeks Simone Berger en Armando Ello

Aanvullend hebben we hier onderstaand boeken die we gezamenlijk hebben uitgebracht en individueel.