Lesbrief 7
NIVEAU VO 5/6 Mbo 3/4 HBO - SUGGESTIE VAKGROEP MAATSCHAPPIJLEER EN BURGERSCHAP

Inez Schelfhout

Geboren in 1984 in Eindhoven

Themawoorden

OORLOG  
STRESS/ANGST
TRAUMA
DOORWERKING
IMPACT
VEILIGHEID
VERWERKING


LEERDOELEN – DE LEERLING

 • Krijgt inzicht in de doorwerking van stress en angst op lichaam en brein.
 • Leert meer over het ontstaan van trauma’s.
 • Kan verklaren waarom mensen op oudere leeftijd alsnog klachten krijgen die gerelateerd zijn aan de Japanse bezettingsjaren en de jaren die daarop volgden.  
 • Kan uitleggen wat de invloed van stress en angst is op lichaam en brein.
 • Wordt gestimuleerd na te denken over wat (persoonlijke) vrijheid betekent.

1. Bekijk het filmfragment

2. Beantwoord klassikaal de volgende vragen

 • Helpt deze informatie om meer inzicht te krijgen waarom en hoe oorlogstrauma’s bij volgende generaties kunnen doorwerken? Licht je antwoord toe.

 • Ken je mensen wiens familie in het voormalige Nederlands-Indië gewoond heeft, misschien wel in je eigen familie? Werd er gesproken over traumatische ervaringen?

 • Een oorlogstrauma kan generatieslang van generatie op generatie worden overgedragen. Ervaar jij dat er in jouw familie een (vroeger) oorlogstrauma is dat wordt overgedragen? Zo ja, waar merk je dat aan?

 • We leven in Nederland al lange tijd in vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou?

 • Waarom vind je vrijheid wel/niet belangrijk als je deze fragmenten zo ziet?

 • Leeft jouw generatie in complete vrijheid? Hoe zit dat in landen buiten Nederland?

 • Veel jonge mensen gaan aan de slag met dit thema, ieder op zijn eigen manier. Ben je zelf ook bezig met thema’s zoals vrijheid of je familiegeschiedenis? Zo ja, hoe uit je dat?  

 • Heb je door deze lessen en filmfragmenten zicht gekregen op hoe patronen doorgegeven kunnen worden in positieve of negatieve zin? Licht je antwoord toe.