Lesbrief 5 
NIVEAU VO 5/6 Mbo 3/4 HBO - SUGGESTIE VAKGROEP MAATSCHAPPIJLEER, BURGERSCHAP

Ahmed Marcouch

Geboren in 1969 in Beni-Boughafer in Marokko

Themawoorden

MIGRATIE-ACHTERGROND 
TWEE CULTUREN
VRIJHEID
HERDENKINGSCULTUUR
VOOROORDELEN
DE GRONDWET


LEERDOELEN – DE LEERLING

 • Wordt gestimuleerd na te denken over het belang van gezamenlijk blijven herdenken.  

 • Leert over de grondwet en persoonlijke rechten en vrijheden.

 • Kan vertellen hoe en waarom de grondwet de vrijheid van mensen die in Nederland wonen borgt.

 • Leert wat vrijheidsbeleving inhoudt.


 • Wordt gestimuleerd om na te denken over persoonlijke vrijheden.

Klassikale opdrachten

1. Bekijk het filmfragment 

2. Beantwoord de volgende vragen

 • Welke filosoof citeert burgemeester Marcouch in het filmfragment?

 • Welk citaat gebruikt hij?

  Deze filosoof uit de 17e eeuw (1632-1677) geldt als een van de invloedrijkste filosofen en denkers uit de Nederlandse geschiedenis en schreef onder andere over democratie, de betekenis van vrijheid en tolerantie en de vrijheid van meningsuiting.

  Bekijk onderaan de tekst de video ‘Durf te denken’ (3.06 min.). [link] https://historiek.net/baruch-spinoza-filosoof-ethica/81726/


 • Wat is het oudste pleidooi voor vrijheid van meningsuiting dat deze filosoof schreef?

 • Welke vraag wilde hij beantwoorden?

 • Wat was volgens hem het antwoord hierop?

 • Waarom werd hem goddeloosheid verweten?

 • Denk je dat de quote die burgemeester Marcouch citeert kan helpen in onze omgang met en kijk op je familie of anderen?


Klassikale opdrachten

1. Bekijk gezamenlijk het filmpje

Hoe werkt een democratie?

2. Beantwoord klassikaal de volgende vragen

 • Schrijf op het schoolbord wat er in de Grondwet artikel 1 staat en bespreek gezamenlijk de volgende vragen.

 • Waarom is gelijkwaardigheid belangrijk?

 • Vind je het belangrijk dat mensen gelijk behandeld worden?

 • Wat kan jij zelf doen, al is het maar iets heel kleins, om de ongelijkheid tegen te gaan?

 • Omschrijf jouw gevoel van vrijheid of waarin jij ervaart dat je in vrijheid leeft. En waarin ervaar je juist onvrijheid?

 • Wat is het verschil tussen collectieve en individuele vrijheid?

3. Maak klassikaal de volgende opdrachten


In Nederland mag je stemmen als je 18 jaar of ouder bent. Verdeel de klas in twee groepen. Laat de ene groep argumenten tegen de stelling maken en laat de andere groep argumenten voor de stelling maken.

Vraag de groepen na een kwartier voorbereiding hun mening aan elkaar toe te lichten en start een discussie aan de hand van onderstaande stelling die je op het schoolbord schrijft: Geef 16- en 17-jarigen stemrecht, want zij worden geconfronteerd met de gevolgen van politieke beslissingen. (Bron: Het Parool)  

Bespreek een actueel nieuwsbericht dat betrekking heeft op een land waar mensen in hun vrijheid worden beperkt.

TIP: Verdeel de klas in groepjes en kies per groep een land zoals Afghanistan, Iran, Soedan of Saoedi-Arabië. Zoek een artikel uit een dagblad en bespreek dit met elkaar. Kijk ook naar de verschillen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Na een kwartier vertelt elk groepje voor de klas wat de verschillen en onvrijheden zijn in het desbetreffende land.


Leestip voor docenten

Nederland is van ons allemaal. Handboek voor burgerschap voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jongeren werken. Samira Bouchibti, Ten Brink Uitgevers, 2020.