Lesbrief 4

NIVEAU ALLEN  - SUGGESTIE VAKGROEP: NEDERLANDS EN MENS EN MAATSCHAPPIJ

Marion Bloem

Geboren in 1952 in Arnhem

Themawoorden

NAOORLOGSE GENERATIE  
INDO 
JAPANSE BEZETTINGSJAREN
KNIL
KOLONIAAL VERLEDEN 
ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD
OPVANG
EIGEN IDENTITEIT


LEERDOELEN – DE LEERLING

 • Krijgt inzicht waarom mensen die na de oorlogsjaren in Nederland kwamen wonen, nog steeds zo stressgevoelig waren.  

 • Maakt kennis met schrijvers wiens ouders na de oorlog leven of een nieuw bestaan moesten opbouwen.  

 • Leert dat naar jezelf en jouw familie kijken, je kan helpen om (onbewuste) patronen te doorbreken.

 • Kan uitleggen waarom Marion Bloem niet alleen nostalgisch over het verleden schrijft.

Achtergrond

Marion Bloem

Marion Bloem – Schrijfster – Geboren in 1952 in Arnhem

Op 25 augustus 952 ben ik in Arnhem geboren als tweede dochter van een gezin met vier kinderen. Mijn vader Alex is in 1921 in Bandoeng geboren en mijn moeder Jacqueline in 1929 in Batavia, nu Jakarta. Zij hebben beiden de Japanse bezettingsjaren meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, die een jonge KNIL-militair was, is krijgsgevangene gemaakt en heeft een scheepsramp overleefd en het zware werk bij de aanleg van een spoorweg op Sumatra. Mijn moeder bracht als tiener haar jeugdjaren door in een burger-interneringskamp voor vrouwen. Na de oorlog kozen mijn ouders ervoor, met het oog op een betere toekomst voor hun kinderen, om in Nederland te gaan wonen en een nieuw bestaan op te bouwen. Nederland hebben zij vanwege hun identiteit als Indische Nederlanders altijd beschouwd als hun vaderland.


Opdracht A

1. Leesopdracht

 • Lees de tekst onder het kopje Achtergrond waar Marion Bloem zich voorstelt.

2. Bekijk het filmfragment 

Marion Bloem

3. Beantwoord de volgende vragen

 • Wat is volgens Marion Bloem belangrijk als je opgroeit met getraumatiseerde ouders die de oorlog hebben meegemaakt? Schrijf in circa 100 woorden wat haar visie is en hoe jijzelf hier tegenaan kijkt.  


 • Welke metafoor gebruikt Marion Bloem om aan te geven waarom mensen op latere leeftijd alsnog last krijgen van vroegere oorlogstrauma’s?

 • Heb je zelf weleens een documentaire bekeken of boek gelezen dat jou bij een specifiek probleem heeft geholpen? Of waarin je iets van jezelf herkende? Zo ja, heeft dit jou daadwerkelijk geholpen? Licht dit toe.

Opdracht B

1. Bekijk het filmfragment

2. Lees het stripverhaal

Lees pagina 11 tot en met 22 uit het stripboek HELLSHIPS – Herinneringen in beeldverhalen. De tragedie van de Japanse hellships 1942-1945.

3. Beantwoord de volgende vragen

 • Wat voor traumatische ervaring heeft Marion Bloems vader tijdens de oorlog meegemaakt?
 • Waarover voelde haar vader zich schuldig nadat hij de oorlog had overleefd? Benoem twee punten.
 • Waar had haar vader als overlevende last van en hoe uitte zich dat?


Leestip

INDO. Een persoonlijke geschiedenis over identiteit. Marion Bloem, uitgever De Arbeiderspers, 2020.
Geen gewoon Indisch meisje. Marion Bloem, uitgever De Arbeiderspers, 1983.
Haar goede hand. Marion Bloem, uitgever De Arbeiderspers, 2016.
Rampokan. Peter van Dongen, uitgeverij Oog & Blik, 2013.
HELLSHIPS. Herinneringen in Beeldverhalen. De tragedie van de Japanse hellships 1942-1945. Stijn Schenk en Simone Berger, Realcomics, 2022.