THEMAJAAR 2023 – LEVEN MET OORLOG – VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN

Het jaar 2023 is door Platform WO2 uitgeroepen tot het themajaar Leven met oorlog. Dit themajaar staat in het teken van de impact van oorlog op individuen, familie en op de samenleving.

Vanuit het vfonds is er een oproep gedaan om met projecten bij te dragen die op ver-nieuwende wijze aandacht geven aan verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook aan verhalen uit recentere oorlogen. In totaal worden er 24 projecten ondersteund door financiering van het vfonds. 

Het thema Leven met oorlog inspireerde auteur Simone Berger en fotograaf en filmer Armando Ello om een documentaire te maken over de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog op personen die roots hebben in voormalig Nederlands-Indië. Inmiddels ruim 2 miljoen Nederlanders hebben daar roots of een band met dit land.

Aan de hand van gefilmde interviews met vijf literaire schrijvers van de tweede generatie en vier jongvolwassenen van de derde generatie, die hun familiegeschiedenis op een artistieke en/of professionele wijze in hun dagelijkse werk gebruiken, maken zij de invloed voelbaar en zichtbaar. Door de samenwerking met traumaspecialisten en historici trachten zij meer context te creëren. 

Een tweede onderdeel van dit project Leven met oorlog – Van overleven naar leven is een foto-expositie met portretten en teksten. Het project toont enerzijds de diverse gezichten van de oorlogstijd die zich ver weg in de voormalige kolonie afspeelde. Anderzijds licht het toe hoe de huidige generatie vorm geeft aan de herinneringscultuur en omgaat met de doorwerking van hun familiegeschiedenis, waarin de Japanse bezettingsjaren en de jaren van de onafhankelijkheidsstrijd als een rode draad door ieders leven lopen. Door de verhalen komt er meer inzicht in en begrip voor de overdracht van transgenerationele (oorlogs)trauma’s. En ze tonen hoe verschillende generaties met het oorlogsverleden in hun familie omgaan.


Het themajaar Leven met oorlog wordt georganiseerd door ARQ Nationaal Psycho-trauma Centrum, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Oorlogsgravenstichting. Onderdeel van dit project is een foto-expositie, een documentaire en online lesbrief VO.


Deze expositie is in 2024 te zien bij: 

  • Verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen (voorjaar), 
  • Juli en augustus in Barak 1B van Nationaal Kamp Vught 
  • het Rietveldpaviljoen in Amersfoort (najaar).

Mede mogelijk gemaakt door